Jiandi Zhu, Global Board member, Managing Partner BDO China

Jiandi Zhu

Global Board member, Managing Partner BDO China

Contact